PURE MARKT LIGT STIL

Wegens de huidige Corona maatregelen is er voorlopig geen Pure Markt

Onze start na een lange onderbreking op Zondag 11 juli in het Amstelpark was een fantastisch gezellige, drukke markt………en daar zit nou precies het probleem.
Te druk volgens de maatregelen welke door de overheid zijn opgelegd naar aanleiding van de toename in Corona besmettingen.

Na uitvoerig te hebben overlegd met de verschillende contactpersonen bij de gemeente zijn we tot de conclusie gekomen dat het voortzetten van de Pure Markt onder de huidige maatregelen niet meer mogelijk is.

Wij zijn een ééndaags doorstroom-evenement (dus geen markt). Hiervoor gelden tot 15 augustus de volgende maatregelen binnen de gemeente Amsterdam:

• Op een doorstroom-evenement zonder placering en toegangsbewijs moet u het aantal bezoekers bij de toegang doseren. Alleen zo kunt u de 1,5 meter afstand en de minimale 5m2 ruimte per persoon organiseren en garanderen. Daarom moet het evenemententerrein ook omheind zijn met hoge bouwhekken van 2 x 3,15 meter. En controle bij binnenkomst en vertrek (1 eruit is 1 er in). Zorg voor veilige vluchtroutes.
• Zorg dat ook buiten het evenemententerrein vanaf het vervoermiddel tot de ingang de 1,5 meter afstand gewaarborgd is. U bent als organisator verantwoordelijk voor het handhaven van de 1,5 meter-regel. Zet een ruim wachtvak buiten de ingang op, met stippen op de grond op 1,5 meter afstand.
• Tel de aanwezige bezoekers op zo’n manier dat altijd duidelijk is hoeveel mensen er op het terrein zijn.
• Als bezoekers ergens kunnen zitten dan geldt ook de checklist.

Wil je meer lezen over de verplichte maatregelen klik hier.

Dit betekent concreet het volgende:

• Onze markten moeten omheind worden om de 5m2 per bezoeker te waarborgen.
• In Park Frankendael mogen maximaal 500 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn (dit is inclusief ongeveer 100 deelnemers), in Amstelpark wat meer en in het Amsterdamse Bos minder.
• We zijn verantwoordelijk voor de bezoekersstroom naar onze entree en overal 1,5 meter afstand.
• Geen terrassen, livemuziek of andere zitplaatsen (de banken in het middenpad van Park Frankendael mogen niet gebruikt worden).
• Er mogen geen alcoholische dranken geschonken worden in Park Frankendael.

De gevolgen hiervan kunnen naar mijns inziens het volgende zijn:
• Het concept van de Pure Markt gaat deels verloren en ons imago wordt aangetast. Wij willen juist dat bezoekers op de markt verblijven om elkaar te ontmoeten en te eten en drinken. Dus juist niet doorstromen.
• Deelnemers zullen minder omzet genereren met minder bezoekers.
• Het waarborgen van de 1,5 meter afstand voor de entree op drukke momenten is onmogelijk. Bezoekers willen niet in de rij staan om het marktterrein te betreden.
• Het afsluiten van de locaties voor bezoekers van het park/bos die niet voor de markt komen is niet wenselijk en kan ons een negatief imago opleveren.
• Het toch op de been brengen van grote groepen mensen is op dit moment niet wenselijk en kan negatieve publiciteit opleveren.

Een ongelofelijke bittere pil om nu alweer te stoppen na de fantastische start op 11 juli.
Een vreselijk moeilijk en financieel rampzalig besluit.

Dit betekent dat de volgende markten geannuleerd worden zolang bovengenoemde maatregelen gelden:
• 18 juli Amsterdamse Bos
• 25 juli Park Frankendael
• 8 augustus Amstelpark
Overige data zijn afhankelijk van de toekomstige maatregelen.

Ik wens iedereen heel veel sterkte de komende tijd en hoop elkaar onder betere omstandigheden weer te treffen.

Zodra er weer mogelijkheden zijn zullen wij je informeren via onze website, nieuwsbrief en social media.

You may also like